Hållbarhet & Miljö

Vi på FastSign tar hänsyn till miljöaspekter i företaget, följer gällande miljölagstiftning och bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta proaktivt för att minimera den egna negativa påverkan. Det betyder att vi bedriver ett aktivt miljöarbete för att främja miljöanpassade och socialt ansvarsfulla lösningar inom såväl den egna verksamheten som i de tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Miljömål

Vårt miljömål är att ständigt bli bättre på miljöarbetet genom minskad resursförbrukning, övergå till miljövänligare alternativ och föreslå miljöanpassade och socialt ansvarsfulla lösningar till kunder. Vår viktigaste miljöpåverkan är energiförbrukning och klimatpåverkan i samband med tjänsteresor, el-, vatten- och värmeförbrukning i kontorslokaler och förbrukning av papper i skrivare och kopiatorer.

För att nå dessa mål har vi bestämt att år 2021 genomföra utbyten av samtliga tjänstebilar med bensin- eller dieseldrift till elalternativt el-hybriddrift. Vi tillämpar dessutom ett åtgärdsprogram för minskad miljöpåverkan som omfattar följande stående rutiner: