Om FastSign

Slut avtal med förtroende på distans

FastSign är en tjänsteplattform för digital signering. Vår filosofi är att du aldrig ska betala för mer än vad du använder. Vi tillämpar dessutom konkurrenskraftiga priser som låter ditt företag arbeta smartare genom att spara in dyrbara timmar för en lägre månadskostnad.

Att sluta affärer med externa och interna kontakter är med största sannolikhet en återkommande process i din arbetsdag. Du anställer kontinuerligt ny personal, skriver kontrakt med kunder och signerar avtal när du ingår ett samarbete med utomstående parter. För att din tid ska räcka till i ett redan fullbokat schema erbjuder vi effektiva lösningar för din avtalsprocess. Vi ser till att ditt företag kan applicera digital signering och administration av avtal, helt oberoende av bransch eller företagsstorlek.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår plattform med funktioner som gynnar våra användare. Har du några synpunkter på hur vi kan utveckla systemet? Varmt välkommen att kontakta oss med dina tankar och åsikter!