Vår process i fyra steg

Nytt avtal

Innehåll

Här finns möjligheten att ladda upp en färdig PDF eller välja bland våra avtalsmallar. När valet är gjort anger man ett namn, hur länge avtalet är giltigt och den hälsningstext som man vill skicka med till parterna efter att de 4 stegen har genomgåtts.

Er part

Parter

Parterna behöver inte vara registrerade i portalen för att kunna signera avtalet. Det räcker att du anger namn, e-postadress, telefonnummer och vilken typ av signering som parterna ska använda sig av. Det finns ingen begränsning i antalet parter.

Dokument

Markering

Här finns möjligheten att dra och släppa precis så många signaturrutor, anteckningar och kryssrutor som önskas för att inblandade parter ska förstå exakt vilka delar i avtalet som de behöver signera. Verktyget är utmärkt hjälp för att motverka missförstånd

Signera avtal

Bilagor

När du har bläddrat fram och laddat upp dessa så återstår bara skickandet. Parterna får därefter ett mail med en unik länk där de kan läsa igenom och signera avtalet med eller utan BankID beroende på vad du som avsändare har valt i skapandet.