Hur ser processen ut i portalen?

Steg 1Innehåll Steg 2Parter Steg 3Markering Steg 4Bilagor

Första steget i avtalsprocessen gäller själva innehållet. Här finns möjligheten att ladda upp en färdig PDF eller välja bland våra avtalsmallar. När valet är gjort anger man ett namn, hur länge avtalet är giltigt och den hälsningstext som man vill skicka med till parterna efter att de 4 stegen har genomgåtts.

Nytt avtal Nytt avtal

Avtalsinformation Avtalsinformation

I steg två är det dags att lägga till de parter som ska signera avtalet. Parterna behöver inte vara registrerade i portalen för att kunna signera avtalet. Det räcker att du anger namn, e-postadress, telefonnummer och vilken typ av signering som parterna ska använda sig av. Det finns ingen begränsning i antalet parter.

Er part Er part

Övriga parter Övriga parter

I tredje steget stöter du på våra markeringsverktyg. Här finns möjligheten att dra och släppa precis så många signaturrutor, anteckningar och kryssrutor som önskas för att inblandade parter ska förstå exakt vilka delar i avtalet som de behöver signera. Verktyget är utmärkt hjälp för att motverka missförstånd.

Markeringsverktyg Markeringsverktyg

Dokument Dokument

Det sista steget är till för att bifoga eventuella bilagor. När du har bläddrat fram och laddat upp dessa så återstår bara skickandet. Parterna får därefter ett mail med en unik länk där de kan läsa igenom och signera avtalet med eller utan BankID beroende på vad du som avsändare har valt i skapandet.

Bilagor Bilagor

Signera avtal Signera avtal

Testa gratisFrågor & svar