Hantering av personuppgifter

Signature Solutions Europe AB, 559175-2182 (”Företaget”) bedriver en digital signeringstjänst. Företagets riktar sig mot små och medelstora företag (”Kunden”).

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av de som kunden delar med Företaget.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att fullfölja sina åtaganden mot Kunden.

Företaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Företaget radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos Företaget varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag, Fortnox fakturering. Personuppgifterna överförs för att märka fakturor rätt. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt.

Kunden har rätt att mot en kostnad om 1500kr begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande: Fredrik Yli-Luopa, fredrik@fastsign.se 0725-195 160.

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

Kategorier av personuppgifter

När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Beställning av tjänst Företagsuppgifter Organisatiosnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Beställning av tjänst Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Avsändare av tjänsten Kontaktuppgifter
Inloggningsuppgifter
Onlineidentifikation
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Användarnamn
IP-adress
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter
E-postadress
Telefonnummer
Användar-ID
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via hemsidan Företagsuppgifter
Ärendeuppgifter
Organisationsnummer
Meddelande i löptext*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via chatt Kontaktuppgifter
Företagsuppgifter (kan förekomma)
Namn
E-post
Användar-ID
IP-adress
Ort Land
Telefonnummer (kan förekomma)
Företagsnamn
Organisationsnummer
 
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via chatt Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via mejl Kontaktuppgifter Namn
E-postadress
Användar-ID
Telefonnummer (kan förekomma)
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via telefon Företagsuppgifter (kan förekomma)
Ärendeuppgifter
Kontaktuppgifter
Företagsnamn Organisationsnummer
Meddelande i löptext*
Namn
E-post
Användar-ID
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via telefon Företagsuppgifter (kan förekomma)
Ärendeuppgifter
Företagsnamn Organisationsnummer
Samtalet i en ljudfil*
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.

Underbiträden för behandlingen av personuppgifter

Behandling Leverantör Plats
Kontakt via chatt Freshworks EU
Kontakt via mejl Microsoft EU
Kontakt via telefon Communicator Sverige
Samkörning av personuppgfiter med externa register Bisnode Sverige